احکام شرعی حجاب و عفاف

کیفیّت پوشش بانوان

پوشش بدن برای بانوان باید چگونه باشد؟

همهٔ مراجع (به جز آیت‌الله صافی): زن باید تمام بدن و موی خود را (به جز گردی صورت و دست‌ها تا مچ) در برابر نامحرم بپوشانند.

آیت‌الله صافی: زن باید تمام بدن و موی خود را در برابر نامحرم بپوشاند و بنابر احتیاط واجب، باید دست و صورت را نیز بپوشاند.

 

پوشیدن لباس رنگ روشن بانوان

آیا پوشیدن لباس‌هایی با رنگ روشن ـ نه به قصد جذب نگاه مرد نامحرم ـ حرام است؟

همهٔ مراجع: اگر باعث جلب توجّه نامحرم و مفسده نشود، اشکال ندارد.

تبصره: اگر لباس به گونه‌ای باشد که زینت محسوب شود، پوشاندن آن واجب است.


 

پوشش صورت

زنی که می‌داند به جهت چهره زیبایی که دارد، مردان نامحرم به او نگاه می‌کنند، چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا پوشاندن آن واجب است؟

آیات عظام امام، سیستانی، فاضل، مکارم و نوری: اگر باعث مفسده نشود، پوشاندن چهره بر او واجب نیست؛ ولی مردان وظیفه دارند به او نگاه نکنند.

آیات عظام بهجت، تبریزی و وحید: اگر باعث جلب توجه مرد نامحرم شود، بنابر احتیاط واجب باید چهره خود را بپوشاند.

آیت‌الله صافی: باید چهره خود را در برابر نامحرم بپوشاند.


 

پوشیدن زیورآلات

اگر زیورآلات زن (مانند گردن‌بند و النگو) در معرض دید نامحرم باشند، چه حکمی دارد؟

همهٔ مراجع (به جز آیت‌الله سیستانی): باید از دید نامحرم پوشانده شود.

آیت‌الله سیستانی: پوشاندن گردن‌بند از دیدنامحرم واجب است؛ ولی پوشاندن النگو، دست‌بند، حلقه ازدواج و انگشتر واجب نیست.

 

پوشاندن پشت و روی پا

آیا پوشاندن پشت و روی پا در مقابل نامحرم واجب است؟

همهٔ مراجع (به جز آیت‌الله تبریزی و آیت‌الله مکارم): آری، باید آن را از نامحرم بپوشاند.

آیت‌الله مکارم: خیر، واجب نیست؛ ولی بهتر آن است که بپوشاند.

آیت‌الله تبریزی: پوشاندن زیر چانه واجب است؛ امّا پوشاندن روی پا تا مچ بنابر احتیاط واجب است.

تبصره: لازم نیست پشت و روی پا به وسیله جوراب پوشانده شود؛ بلکه اگر به وسیلهٔ چادر ومانند آن نیز پوشانده شود، کافی است.


 

پوشیدن جوراب نازک

پوشیدن جوراب نازک چه حکمی دارد؟

همهٔ مراجع: اگر ظاهر پا در آن پیدا باشد، پوشیدن آن جایز نیست.


 

پوشش زن مقابل کودک نابالغ

آیا بر زن واجب است خود را در مقابل بچه نابالغ بپوشاند؟

همهٔ مراجع ( به جز بهجب، تبریزی و مکارم): اگر خوب و بد را می‌فهمد و احتمال می‌دهد که نگاهش به بدن زن، موجب تحریک شهوتش شود؛ بنابر احتیاط واجب، باید بدن و موی خود را از او بپوشاند.

آیت‌الله بهجت: اگر خوب و بد را می‌فهمد، بنابر احتیاط واجب باید بدن و موی خود را از او بپوشاند.

آیات عظام تبریزی و مکارم: خیر، لازم نیست؛ ولی بهتر است بدن و موی خود را از پسری هم که خوب و بد را می‌فهمد بپوشاند.


 

پوشاندن چهره آرایش‌کرده

آیا زن باید چهره آرایش‌کرده خود را از نامحرم بپوشاند؟

همهٔ مراجع (به جز آیت‌الله مکارم): آری، باید از نامحرم بپوشاند.

آیت‌الله مکارم: بنابر احتیاط واجب، باید از نامحرم بپوشاند.


 

آرایش صورت

آیا باید سرمه چشم،‌اصلاح صورت و ابروهای رنگ‌کرده را از نامحرم پوشاند؟

امام: پوشاندن اصلاح صورت واجب نیست؛ ولی پوشاندن سرمه چشم و رنگ ابرو ـ اگر نزد عرف زینت محسوب شود ـ واجب است.

آیات عظام بهجت و صافی: باید آن را از نامحرم پوشاند.

آیت‌الله تبریزی: پوشاندن اصلاح صورت ـ به گونه‌ای که نزد زنان کهنسال و یا کمی کمتر از آن متعارف است ـ واجب نیست.

آیات عظام سیستانی، مکارم و نوری: پوشاندن آن از نامحرم واجب نیست.

آیات عظام خامنه‌ای، فاضل و وحید: اگر زینت محسوب شود، باید آن را از نامحرم پوشاند.

تبصره: اگر موارد یاد‌شده به گونه‌ای باشد که باعث مفسده و جلب توجه مرد نامحرم شود، پوشاندنش واجب است.


 

لنز آرایشی

گذاشتن لنز آرایشی برای بانوان چه حکمی دارد؟

همهٔ مراجع (به جز آیت‌الله مکارم و آیت‌الله نوری): اگر عرفا زینت محسوب نشود، اشکال ندارد.

آیت‌الله مکارم و آیت‌الله نوری: اشکال ندارد.


 

عکس گرفتن بدون حجاب

آیا زن می‌تواند بدون حجاب نزد عکاس(نامحرم) عکس بیندازد؟

همهٔ مراجع: جایز نیست.


 

حکم بی‌توجهی دختران فامیل نسبت به پوشش

آیا عدم پوشش دختردایی، دخترعمه، دخترخاله و دخترعمو ـ که تأثیری در فرد ندارد ـ گناه است؟

همهٔ مراجع: آری گناه است و باید خود را بپوشانند و با سایر نامحرمان تفاوتی ندارند و نگاه شما بر مو و بدن آنان جایز نیست.


 

پوشاندن لباس‌های زینتی

اگر در موردی لباس (مانند روسری، بلوز و...) به جهت رنگ روشن و جذّابش در نظر عرف زینت محسوب شود، آیا پوشاندن آن واجب می‌شود؟

همهٔ مراجع: آری، اگر لباس به گونه‌ای باشد که عرفا زینت محسوب شود، پوشاندن آن واجب است.


 

پوشیدن لباس مرد توسط زن در خانه

گاهی به مدّت کوتاهی و به طور موقت لباس شوهر را در منزل می‌پوشم، آیا این کار جایز است؟

امام و آیت‌الله بهجت: بنابر احتیاط واجب جایز نیست. همه مراجع (به جز امام و آیت‌الله بهجت): خیر، اشکالی ندارد.


 

مشخص شدن حجم موی زن از زیر چادر

مشخص شدن حجم موی زن از زیر چادر چه حکمی دارد؟

همهٔ مراجع: اگر باعث تهییج شهوت دیگران نشود، اشکالی ندارد.


 

پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند

آیا پوشیدن کفش‌های صدادار برای بانوان اشکال دارد؟

همهٔ مراجع: اگر باعث جلب توجه مرد نامحرم و مفسده شود، پوشیدن آن اشکال دارد.


 

حکم پوشیدن مانتوهای تنگ

پوشیدن مانتوهایی که برجستگی‌های بدن (مانند سینه و پشت) را نمایان می‌سازد، چه حکمی دارد؟

همهٔ مراجع: اگر باعث تهییج شهوت باشد، جایز نیست.


 

آرایش اندک صورت

آیا آرایش خیلی کم، در حدّی که صورت انسان از بی‌حالی در بیاید، اشکال دارد؟

همهٔ مراجع (به جز آیت‌الله مکارم و آیت‌الله نوری): اگر به حدی باشد که زینت شمرده شود، باید آن را از نامحرم بپوشاند.

آیت‌الله مکارم و آیت‌الله نوری: اشکال ندارد.


 

بیرون آمدن غیر عمدی موی سر

آیا موی زنی به طور غیر عمد بیرون باشد، آیا گناه کرده است؟

همهٔ مراجع: اگر بدون توجه و به طور غیر عمد بیرون باشد، گناه نکرده است و از زمانی که متوجه شد، باید تمام آن را در برابر نامحرم بپوشاند.


 

غفلت از حجاب

اگر سهوا چادر کنار رود و در معرض دید نامحرم باشد،‌اشکال دارد؟

همهٔ مراجع: خیر، نگاه است؛ ولی از زمانی که متوجه شد، باید قسمت‌هایی از بدن که نمایان است، (و با لباس پوشیده نیست) بپوشاند.


 

اطاعت از شوهری برای آرایش‌کردن در بیرون از منزل

اگر شوهری از همسرش بخواهد که برای بیرون از منزل آرایش کند، آیا اطاعت او لازم است؟

همهٔ مراجع: خیر، اطاعت او در اینجا لازم نیست.


 

منابع:

توضیح‌المسائل مراجع و تحریرالوسیله، امام خمینی؛

هدایة‌العباد و جامع‌الاحکام، آیت‌الله صافی؛

صراط‌النّجاة، آیت‌الله تبریزی؛

جامع‌المسائل، آیت‌الله فاضل؛

منهاج‌الصّالحین، آیت‌الله سیستانی؛

منهاج‌الصّالحین، آیت‌الله وحید؛

دفاتر حضرات آیات: بهجت، وحید، تبریزی، صافی، نوری و استفتائات حضرات آیات امام خامنه‌ای،‌ نوری، مکارم، بهجت؛

به نقل از احکام نگاه و پوشش، احکام ازدواج، احکام زن و شوهر و رساله دانشجویی، سیّد مجتبی حسینی.


معرفی نویسنده، اشتراک‌گذاری مطلب، دعوت از دوستان، نظردهی و مشاهده نظرات بازدیدکنندگان

اشتراک‌گذاری این مطلب در وبگاه‌های اجتماعی:

afsaran

cloob

Google Bookmarks

Google Buzz

Digg

yahoo

Technorati

delicious

FriendFeed

دعوت از دیگران برای مشاهده مطلب

  

نظر شما

 

تعداد بازدید از این مطلب: 32537 عدد

تعداد کلّ نظرات بازدیدکنندگان برای این مطلب: 8 عدد
نظرات تأییدشده بازدیدکنندگان: 8 عدد

لیان گوهری


0


0

سلام. خدا قوّت. آقا ما چی کار کنیم! هر کاری که می‌کنیم، شهوت مردا تحریک میشه... یه کم هم باید مردا جلو چششونو بگرین خوب! من خدا رو شکر چادر می‌پوشم. سعی می‌کنم هر جا میرم هم جوراب ضخیم و ساق دستی و هد زیر روسری... بپوشم. این پوششم از کودکیم به خواست و ارادۀ خودم داشتم. با توجّه به اینکه این‌جا دمای هوا یه وقتایی بالای 50 درجه هم میشه خوزستانه دیگه!! آرایشم اصلا نمی‌کنم. صورتم هم فقط جاهایی که عرفه اصلاح کردم. فقط چونمو نمی‌پوشونم. با این همه، یه وقتایی یه آقایونی سوار بر موتور، عین جغد سرشونو می‌گردونن که فقط بنده رو رصد کنن! دانشگاه هم... سعی می‌کنم هیچ جلب توجّه و تحریک شهوتی نکنم، وقتی با هم‌کلاسیم که آقاست برای کاری حرف میزنم، پسره تا مرز غش میره!!... آدمم یه صبری داره؛ با این وضع نامناسب پوشش به ظاهر اقایون که هیچکی هم ککش نمی‌گزه، همۀ نگاها وحرفا و تذکّرا فقط به من زنه!! الآن لباسای بعضی از این مثلا مردا بدن‌نماتر ازمن خانومه!... التماس دعا

پاسخ: با توجّه به جذّابیّت ذاتی بانوان از یک سو، و علاقه‌مندی نوع بانوان به نمایش زیبایی‌های خود از سوی دیگر، همواره بانوان مورد تمرکز جامعه‌شناختی قرار دارند و به همین دلیل نکات فراوانی نسبت به آن‌ها بیان می‌شود؛ امّا با همۀ این مباحث، عفّت اختصاص به بانوان ندارد و برای آقایان نیز جریان دارد که از جملۀ آن‌ها، حرمت چشم‌چرانی نسبت به افراد نامحرم است.
ضمن قدردانی از حفظ حجاب توسّط حضرتعالی، دو نکته: 1. آرایش بیش از حدّاقلّی یا نامتعارف یا جلب‌توجّه‌کننده در جلوی نامحرمان جایز نیست، و ارتباطی به جاهایی که عرف هست یا نیست ندارد؛ 2. پوشاندن جلوی چانه لازم نیست؛ امّا پوشاندن زیر و دو طرف کنار آن لازم است.

جوپاری


0


0

کتاب «احکام مصوّر پوشش بانوان» با ویرایش و طرّاحی جدید منتشر شد. «احکام مصوّر پوشش بانوان» یکی از مجموعه کتاب‌هایی است که توسّط کانون نشر احکام روانه بازار شده است. در این کتاب خبری از کلّی‌گویی‌های مرسوم در عرصۀ حجاب نیست؛ مثلاً حکمی مانند اینکه «زنان باید بدن خود به غیر از وجه و کفّین را از نامحرم بپوشانند.» در این کتاب با متنی روان و سلیس، و البتّه با تصاویری مرتبط، محدوه‌ای که باید پوشانده شود و محدوده‌ای که می‌تواند پوشیده نشود را نشان داده است. همانطور که شنیده‌اند: بانوان باید زینت‌های خود را از نامحرمان بپوشانند؛ حال در این کتاب با متن و عکس‌های آموزشی، شرح داده شده است که زینت چیست و اینکه مثلا حلقه ازدواج هم جزو زینت محسوب می شود یا خیر. سوالها و موضوعاتی هم که در کتاب به آنها پرداخته شده، مسائل مبتلابه است؛ مسائلی که خیلی از بانوان روزانه با آن در تماسند. جهت تهیه کتاب، به وبگاه http://ahkam.atlasshia.ir مراجعه کنید.

پاسخ: با توجّه به شناخت مدیرعامل شرکت از تولیدکنندۀ کتابی که توضیح آن به عنوان یک نظر ارسال شده است، این نظر تأیید گردیده است و مدیرعامل این کتاب را تأیید نموده‌اند.

عرفان


0


0

سلام. اگر همه مجتهدها چیزی را مباح بدانند، امّا یکی حرام، احتیاط واجب ترک آن است. حالا باید صورت و دست هم پوشیده شود؟

پاسخ: خیر، «احتیاط واجب» همان «عمل‌کردن به احتیاط در فتاوا» نیست؛ زیرا «عمل‌کردن به احتیاط در فتاوا» عبارت است از این که مکلّف سخت‌گیرانه‌ترین فتوا بین فتاوای مراجع تقلید را عمل کند تا بدین‌وسیله یقین کند که احتیاط را مراعات کرده است؛ امّا این مطلب ربطی به «احتیاط واجب» ندارد.

پرستو


0


0

لطفا بگید که «تهییج شهوت» معنی‌اش چیه؟ اینکه کسی نگاه کنه، یعنی تهییج شهوت؟! سوال دوم: «در عرف زینت محسوب بشه» یعنی چی؟ عرف یعنی چی؟ زینت یعنی چی؟... منتظر جوابتون هستم.

پاسخ: «تهییج شهوت» یعنی برانگیختن حسّ شهوت؛ البتّه صرف نگاه‌کردن کسی به انسان، دلیل بر این نیست که شهوت او برانگیخته شده است؛ امّا تشخیص آن با استفاده از قرینه‌های دیگر کار زیاد دشواری نیست.
«در عرف زینت محسوب بشه» یعنی اینکه آن پوشش در میان مردم آن روستا یا شهر یا کشور، آرایش یا زیور محسوب شود.

عطیّه باغبان


0


0

من روسری رنگی زیر چادر می پوشم و روسریم پیداست. اشکال داره؟

پاسخ: صرف پوشیدن روسری رنگی در زیر چادر اشکالی ندارد، مگر آن‌که از رنگ یا جنس پارچه‌ای استفاده کند که نگاه نامحرمان را به خود جلب کند.

منصوره


0


0

آخه تو این دور و زمونه چطوری میشه که یک آدم با حجاب باشه؟؛ وقتی یکی با حجابه، میگن: این دختر منگل و دیوونه است.

پاسخ: هر چند در برخی از مکان‌ها ممکن است این‌گونه جملاتی بگویند؛ امّا ملاک وظیفۀ الاهی هر فرد است، نه گفتار مردم. اگر به مرور تعداد کسانی که حجاب را مراعات می‌کنند، افزایش یابد، دیگر این سخنان نیز از نظر جامعه‌شناختی مطرح نمی‌شود.

ريحانه


0


0

من قبل چادر سر ميكردم به اختيار و عادت. الان ديگه سرم نميكنم؛ ولی از مانتوی مناسب و آزاد استفاده می‌كنم. موهام هم اصلا بيرون نيست. با اين حال رفتار خانواده‌ام طوريه كه انگار من كافر شدم و دائم روی اصابم هستن و دائما طوری رفتار می‌‌كنن كه انگار جهنّمی هستم. با اين رفتارشون ديگه داره حالم از چادر بهم ميخوره. آيا واقعا گناهه نوع پوششم؟

پاسخ: از نظر فقهی، چنان‌چه تمام موارد مندرج در احکام توسّط پوشش شما مراعات شود، پوشش شما اشکالی ندارد؛ امّا بهترین نوع حجاب، چادر است و هیچ‌چیزی نمی‌تواند جایگزین چادر باشد. توصیه می‌شود که شما هم از چادر استفاده کنید؛ امّا از نظر روان‌شناختی و جامعه‌شناختی، باید موارد مطلوب خانواده خود را نیز تا حدّ مطلوبی مراعات فرمایید تا به این صورت موجب جدایی از یکدیگر و مابقی آسیب‌های ممکن نگردید.

زینب خانم


0


0

آخه من ازکجا بدونم این کلیپس کوچولویی که زدم تا موهامو جمع کنه باعث تهییج شهوت میشه یا نه؟

پاسخ: شناسایی این که آیا کلیپس شما موجب تهییج شهوت برای مردان می‌شود یا خیر، امری عرفی است که خود باید با دقّت در عملکرد مردان، آن را تشخیص دهید. 

آخرین به‌روز‌رسانی: 14 / 04 / 1394