ای که در عالَم ز جمع بانوان، زیباستی
تو بتولی، کوثری، صدّیقه‌ای/ف زهراستی
مصطفی را دختریّ و، مرتضی را همسری
برامامان مادری، محبوبه یکتاستی

 

این از مجومعه اشعار حضرت استاد اسدالله داستانی بِنیسی ـ قُدِّسَ سره ـ است که درباره حضرت صدّیقه طاهره فاطمه زهرا ـ سلام الله علیها ـ سروده شده است، این کتاب شامل دوبخش است:

بخش 1؛ در این بخش به ترتیب از توّلد تا شهادت ایشان، اشعار آمده است.

بخش 2؛ در این بخش 14 نکته زیبا درباره حضرت ـ سلام الله علیها ـ‌ آمده است، شامل:

خلقت نوری حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ ؛

خلقت وجودی حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ ؛

نام حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ ؛

مقام حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ ؛

حجاب حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ ؛

خشنودی و خشم حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ ؛

همسر یگانه حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ ؛

مَهر حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ ؛

عبادت حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ ؛

تسبیح حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ ؛

امام‌دوستیِ حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ ؛

سبب شهادت حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ ؛

وصیّت حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ ؛

دفن حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ .

 


 

آخرین به‌روز‌رسانی: 14 / 04 / 1394