ارسال عکس مرحومین

جهت ارسال تصوير و يا طرح مرحومین برای چاپ در صفحات اوّل حزب‌ها و کتاب‌های قرآنی و دعایی، فرم زیر را تکمیل نمایید:

 

    

 

     

 

        

 

عکس مرحوم:

در ارسال عکس مرحوم، موارد زیر را مراعات کنید:

- عكس با كيفيّت باشد؛

- پسوند فایل عکس JPG، GIF، PSD یا فشرده ZIP باشد؛

- حجم فایل عکس بیش از 5 مگابایت نباشد؛

- نام مرحوم را به صورت انگلیسی به عنوان نام فایل قرار دهید.

 

 

 

 

 

آخرین به‌روز‌رسانی: 14 / 04 / 1394